Ayşegül Metindoğan

Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta: 
ametindogan@bogazici.edu.tr
Ofis: 
ETA-B 406
Telefon: 
0 212 359 7791
Eğitim: 

Yüksek lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Programı, Evlilik ve Çift Terapisi, İstanbul, Türkiye, 2017

Doktora:  Syracuse University,  Syracuse, NY, 2007

Doktora tezi: Türkiye'de ebeveynlik, çocuk motivasyonu ve çocukların okula hazırbulunuşlukları: Bir yapısal eşitlik analizi

Yüksek Lisans: Syracuse University, Syracuse, NY, 2001

Lisans: Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1997

 

Kısa Özgeçmiş: 

 

Araştırma Alanları: 

Cinsiyet ve cinsellik

Ebeveynlik stilleri ve kültürlerarası inançlar

Küçük çocuklar arasında Bilişsel ve Sosyal Yeterlilik

Çocukların motivasyonu ve öğrenmeye hazır buluşlukları

Çocukların gelişiminde babaların rolü

Türk Aileleri ve çocuk yetiştirme

Evlilik, ev işinde iş bölümü

Çocuklarda ahlaki ve sosyal gelişim

Çocuk gelişiminde kültürlerarası araştırma

Samimi ilişkiler

Dışsallaştırıcı Sorun Davranışlarını İçselleştirme

Yayınlar: 

Dergi Makaleleri

Metindogan, A., Altun, T., Ataş, B. & Çeliker, K. (in preperation). Parental Perceptions of Young Children's Reactions to Different Types of Violence Exposure.

Metindogan, A. (in preparation) Young children’s perceptions of adult gender roles, gendered occupations and tasks as a function of female headscarf in a Muslim society

Buist, K. L., Metindogan, A., Coban, S., Watve, S., Paranjpe, A., Koot, H. M., van Lier, P., Branje, S. J. T., & Meeus, W. H. J. (2017). Cross-cultural differences in sibling power balance and its concomitants across three age periods. In N. Campione-Barr (Ed.), Power, control, and influence in sibling relationships across development. New Directions for Child and Adolescent Development. 156, 87–104

Celebi Oncu E., & Metindogan Wise, A. (2010). The effects of the 1999 Turkish earthquake on young children: Analyzing traumatized children’s completion of short stories. Child Development, 81 (4), 1161-1175

Roopnarine, J. L., Krishnakumar, A., Metindogan, A., & Evans, M. (2006). Links among parenting styles, academic socialization, and the early academic and social skills of Pre-Kindergarten and Kindergarten-age Children of English-speaking Caribbean immigrants. Early Childhood Research Quarterly, 21 (2), 238-252.

Kitap Bölümleri

 

Metindogan, A. (2015). Fathering in Turkey. In Roopnarine, J. L. (Ed.) Fathers Across Cultures: The Importance, Roles, and Diverse Practices of Dads. pp. 327-349. Praeger, Santa Barbara, CA.

Metindogan, A. (2014). Gelişim bilimi: Tanımı, kapsamı, tarihsel temelleri, araştırma konu ve yöntemleri. In. F.Turan & A. Yükselen (Ed.) Okul öncesinde çocuk gelişimi. Hedef Yayıncılık (Developmental science: Definitions, content, historical roots, research topics and methods)

Roopnarine, J. L. & Metindogan, A. (2005). Cultural Beliefs About childrearing and schooling in immigrant families and “developmentally appropriate practices”: Yawning gaps! In O. N. Saracho and B Spodek (Eds.) Contemporary Perspectives in Early Childhood Education.

Roopnarine, J. L. & Metindogan, A. (2005). Cross-national issues in early childhood education. In O. Saracho and B. Spodek (Eds). Handbook of Research on the Education of Young Children (2nd ed.). Mahwah, NJ: Earlbaum.

Roopnarine, J.L., Metindogan, A. & Yang, H. J. (2004). Mixed-Age educational programs for young children. In J. L. Roopnarine & J. E. Johnson (Eds.). Approaches to early childhood education. (4th Ed.). Columbus, OH: Merrill/Prentice Hall.

Konuşmalar / Sunumlar: 

 

Araştırma Projeleri: 

 

Verdiği Dersler: 

 

Yönetilen Tezler: 

 

Sertifikalar, Kurslar ve Eğitim Seminerleri: 

 

Üyelikler: 

 

Tasarımlar, Ödüller ve Patentler: 

 

Araştırma Konuları: 

 

Sorumluluklar: