Erken Çocukluk Eğitimi Programı

Birinci Dönem
Cr.
PRED 501 İleri Düzeyde Nicel Araştırma Yöntemleri
Erken çocukluk eğitiminde eğitimsel araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi; ölçüm ve örnekleme konularının ve nicel tasarımların derinlemesine incelenmesi; ileri istatistiksel değerlendirme prosedürlerinin incelenmesi; etik konular; nicel araştırma raporları.
3
PRED 521 Erken Çocukluk Eğitiminde Politikalar, Trendler veSorunlar
Türkiye'nin mevcut durumunun baz alınarak küresel bakış açısıyla erken çocukluk eğitimi politika ve konularının değerlendirilmesi
3
----- Seçmeli 3
----- Seçmeli 1 3
12
İkinci Dönem
Cr.
PRED 523 İleri Düzeyde Çocuk Gelişimi
Çocuk gelişiminde mevcut yaklaşımlar, teori ve araştırmalara odaklanma; Seçilen klasik orijinal metinlerin incelenmesi.
3
PRED 579 Lisansüstü Seminer
Fakülte, misafir konuşmacı ve yüksek lisans öğrencileri tarafından sunulan seminerlerle öğrencilerin bakış açılarının genişletilmesi ve erken çocukluk eğitimindeki ilgi konularına ilişkin farkındalığın geliştirilmesi.
0
----- Seçmeli 3
----- Seçmeli 1 3
----- Seçmeli 2 3
12