Temel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği programında 4 yıllık lisans eğitimi ve 2 yıllık yüksek lisans eğitimi vermektedir. Okul Öncesi Eğitimi Programının amacı, 0-8 yaş arası çocuklar ve ailelerine farklı ortamlarda kaliteli hizmet sağlamak üzere uzman yetiştirmektir. Bunun için; program mezunlarına, çocuğu tanıma ve anlama, çocukların gelişim ve eğitimlerini destekleyici deneyimler sunma,  çocuk gelişimi ve eğitiminde aileyi desteklemek üzere bilgi ve beceriler kazandırmak hedeflenmektedir. 

Birimler

Erken Çocukluk Araştırma Laboratuvarı 0-8 yaş arası çocukların eğitiminde ve gelişimde kullanılabilecek eğitim ve sanat materyallerini barındırır.

Okulöncesi Eğitimi Birimi, üniversite çalışanlarının 2-6 yaşındaki çocuklarının bedensel, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerine sağlıklı koşullar altında ve çağdaş eğitim modelleri çerçevesinde yardımcı olmayı amaçlar.

Çocuk Edebiyatı Kütüphanesi, öğretmen adaylarının 3-8 yaş arasındaki çocuklar ile birlikte okuyabilecekleri çeşitli eğitim ve kültür odaklı çocuk kitaplarını içerir.